Όλες οι κατηγορίες έργων μαζί για κάθε Τρίμηνο καθώς και τα πρακτικά της Επιτροπής σε συμπιεσμένη μορφή zip

Τα Πρακτικά Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών  2009

A’ TΡΙΜΗΝΟ

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ

Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ

Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ

 

Τα Πρακτικά Τιμών του έτους 2009 είναι επίσης διαθέσιμα ανα κατηγορία έργων σε ηλεκτρονική μορφή και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας του Υπ. ΥΠΟ. ΜΕ. ΔΙ.:

http://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=40&Itemid=188