Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από την Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (Ε.Δ.Ε.Μ.) το 3ο Συνέδριο με θέμα ‘Περιβάλλον και Ενέργεια’ στις 3 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Το συνέδριο  που τελείτο  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ήταν αφιερωμένο στην Κυκλική Οικονομία, την Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση Αποβλήτων καθώς και στην Εξοικονόμηση και τις Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας.

Χαιρετισμό απηύθυναν στο πολυπληθές κοινό που αποτελούνταν από Καθηγητές, Ερευνητές, Επιστήμονες και Μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ενέργειας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος μεταξύ άλλων και η κα Νάντια Χρυσικοπούλου, Πρόεδρος ΕΔΕΜ, ο κ. Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κ. Κ. Αραβώσης, Γεν. Γραμματέας Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ.α.

Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν και ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.

Οι ομιλητές ήταν όλοι διακεκριμένοι και καταξιωμένοι στον χώρο τους και ανέπτυξαν θέματα της Kυκλικής Oικονομίας, του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας. Υπήρχαν επίσης και εκπρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι.

Υπεύθυνη Διοργάνωσης και Συντονίστρια ήταν η Δρ. Εφη Τριτοπούλου, Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΜ.

Βασική διαπίστωση όλων των ομιλητών ήταν η ολοκληρωμένη προσέγγιση των στρατηγικών και δράσεων σε επίπεδο Κυκλικής Οικονομίας, η συνεργασία τομεακών πολιτικών σε περιβάλλον και ενέργεια καθώς και η επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο.