Στις 02 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της FIEC στο Παρίσι. Την Ένωση εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ρωμοσιός και ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης που κατέχει τη θέση Αντιπροέδρου και στην Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC)