Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019  στη Χαλκίδα  ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο Κατασκευών και Υλικών», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με Δικαιούχο την ΠΕΔΜΕΔΕ.

Την Ημερίδα συνδιοργάνωσαν το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας, το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Εύβοιας και το ΤΕΕ Τμήμα Ευβοίας όπου και φιλοξένησε την εκδήλωση.

Στην εκδήλωση  παρουσιάστηκε αναλυτικά το περιεχόμενο και ο σκοπός του Προγράμματος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις του καθώς και στη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτές.

Η εισήγηση των παραπάνω πραγματοποιήθηκε από τον  Πρόεδρο της Ένωσης,κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη,  το Νομικό  Σύμβουλο, κ. Ευθύμιο Αναγνωστόπουλο  και την  Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων και προγραμμάτων της ΠΕΔΜΕΔΕ, κα Παρασκευή Αγγελακοπούλου. Την Ημερίδα καλωσόρισαν, απευθύνοντας χαιρετισμό, ο Πρόεδρος  του ΤΕΕ Ευβοίας, κ. Κωνσταντίνος Λάππας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος  ΠΕΔΜΕΔΕ Εύβοιας,  κ. Δημήτρης Βαρελάς και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας, κ. Κωνσταντίνος Στάικος.

Ειδικότερα, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν ότι το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο Κατασκευών και Υλικών» απευθύνεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.200 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, προερχόμενοι από το σύνολο της Επικράτειας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης και ειδικότερα κατάρτιση στα εκπαιδευτικά αντικείμενα «Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές υποβολές σε διαγωνισμούς)» και «Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (πρόγραμμα BIM)» και πιστοποίηση τους στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Στους συμμετέχοντες στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης του προγράμματος θα χορηγηθεί εκπαιδευτικό επίδομα 400 €  ανά συμμετέχοντα.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΠΕΔΜΕΔΕ www.pedmede.gr.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έχει ήδη ανοίξει   και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι της πλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού αιτήσεων.