Την Τετάρτη  27 Μαρτίου 2019  πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΜΕΔΕ με μεγάλη επιτυχία. Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν τα  μέλη της Δ.Ε,της Αντιπροσωπείας, του Τμήματος Εταιρειών, Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων  καθώς και μέλη της Ένωσης, εργολήπτες δημοσίων έργων. Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία τόσο ο απολογισμός πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής όσο και ο οικονομικός απολογισμός 2018 καθώς και ο  προϋπολογισμός 2019.

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης έγινε ενημέρωση για όλα τα προγράμματα που έχει αναλάβει η Ένωση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.