Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του ΥΠΥΜΕΔΙ η ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΤΕΑΤ για τα δημόσια έργα με θέμα “Βέλτιστο κόστος για μέγιστο κοινωνικό όφελος”.

Την εκδήλωση παρακολούθηκε το Προεδρείο της Ένωσης κ.κ. Γεώργιος Ρωμοσιός, Μιχαήλ Δακτυλίδης και Ευάγγελος Κασσελάς και το Προεδρείο του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης κ.κ. Γεώργιος Αναστασόπουλος, Ιωάννης Παπακωστόπουλος και Αντώνης Πάνας.

O Πρόεδρος της Ένωσης κ. Γεώργιος Ρωμοσιός απηύθυνε χαιρετισμό.

Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις παρουσιάσεις – παρεμβάσεις των ομιλητών και τον ελεύθερο διάλογο που ακολούθησε είναι :

  1. Διαπιστώθηκε ότι ο άκρατος ανταγωνισμός με τις υψηλές εκπτώσεις που επικράτησε μέχρι σήμερα, οδήγησε σε υψηλότερο κόστος και μεγάλη επιμήκυνση του χρόνου υλοποίησης των έργων, σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό και δυσχέρανε την απορρόφηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Αυτός ο άκρατος ανταγωνισμός βλάπτει το δημόσιο συμφέρον.
  2. Παρ’ όλα αυτά, όπως προέκυψε από εμπεριστατωμένες μελέτες, το κόστος υλοποίησης των Δημοσίων Έργων στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.
  3. Βασικό στόχο σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των Δημοσίων Έργων πρέπει να αποτελεί η επίτευξη του Μέγιστου Κοινωνικού Οφέλους, μέσω της υιοθέτησης του Βέλτιστου Κόστους, στο οποίο προσμετρώνται επί πλέον παράγοντες  που αφορούν στην ποιότητα, στο χρόνο υλοποίησης, στη λειτουργία και συντήρηση, στον κύκλο ζωής, στο περιβάλλον, στην αειφορία, στην καινοτομία κλπ.
  4. Είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν το ταχύτερο στο Νομικό Πλαίσιο της χώρας οι νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις, με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν. Το υπό διαμόρφωση Νομικό Πλαίσιο πρέπει να παρέχει την ευελιξία επί μέρους ρυθμίσεων, για λύσεις προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα ώστε να διασφαλίζεται το βέλτιστο κόστος.
  5. Πρέπει να επιδιωχθεί η κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την υλοποίηση υποδομών, με την προώθηση έργων κατάλληλου προϋπολογισμού που θα μοχλεύσουν και τραπεζικά δάνεια, ώστε να γίνει υπέρβαση της σημερινής οικονομικής κρίσης και να μειωθεί η ανεργία.
  6. Είναι αναγκαία η επεξεργασία και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής, με την ενεργή συστράτευση όλων των μερών, για τον ορθολογικό σχεδιασμό των υποδομών της χώρας και την περαιτέρω δραστηριοποίηση της κατασκευαστικής βιομηχανίας στο εξωτερικό, τομέας από τον οποίο η Πολιτεία μέχρι τώρα απουσίαζε.

Η εκδήλωση στέφτηκε με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία.