Την Τετάρτη  25  Φεβρουαρίου 2015  διεξήχθη στην Αίθουσα της Αντιπροσωπείας της Ένωσης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ. Ψηφίσθηκε ομόφωνα ο απολογισμός πεπραγμένων και ο οικονομικός απολογισμός για το έτος 2014 καθώς και ο προϋπολογισμός του Τμήματος για το έτος 2015.  Εν συνεχεία συζητήθηκαν βασικά θέματα που απασχολούν τις εταιρείες μέλη της  Ένωσης