Την Τετάρτη 12 Ιουνίου  2019  και ώρα 14.00 πραγματοποιήθηκε  με επιτυχία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Στη Συνέλευση εγκρίθηκαν  τόσο ο απολογισμός πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής όσο και ο οικονομικός απολογισμός 2018 & ο προϋπολογισμός 2019.

Τα μέλη ενημερώθηκαν   για όλες τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί από την Ένωση και κυρίως παρουσιάστηκαν εκτενώς το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα  Construction Blueprint & Blueprint Health & Safety, που έχει αναλάβει η ΠΕΔΜΕΔΕ.  Τέλος αναπτύχθηκαν τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και τις εργοληπτικές εταιρείες ειδικότερα, τα οποία και συζητήθηκαν.