Την Τετάρτη 23  Μαίου 2018  πραγματοποιήθηκε  με επιτυχία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ. Στη Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα  τόσο ο απολογισμός πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής όσο και ο οικονομικός απολογισμός 2017 & ο προϋπολογισμός 2018.

Τα μέλη ενημερώθηκαν επίσης  για όλες τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί από την Ένωση και έθεσαν τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και τις εργοληπτικές εταιρείες ειδικότερα, τα οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες.