Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018  πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΜΕΔΕ με μεγάλη επιτυχία. Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν τα  μέλη της Δ.Ε,της Αντιπροσωπείας, του Τμήματος Εταιρειών, Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων  καθώς και μέλη της Ένωσης, εργολήπτες δημοσίων έργων. Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία τόσο ο απολογισμός πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής όσο και ο οικονομικός απολογισμός 2017 & προϋπολογισμός 2018.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της  Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης  για  τη δημιουργία Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Η Ένωση διαθέτει πλέον 15 Περιφερειακά Τμήματα.

Η προσωρινή τριμελής Επιτροπή απαρτίζεται από την κα Μαρία Βαβουρανάκη, τον κ. Αντώνιο Μαραγκάκη και την κα Ανδρούλα Σουρουλλά.

Τα μέλη ενημερώθηκαν επίσης  για όλες τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί από την Ένωση καθώς και για τα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό  διάστημα.