e335ab14a02e773332dcb8f0444b7315c47a6b906777965a619260023ac653fb

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ όπου εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης για το 2014, ο οικονομικός απολογισμός για το 2014 και ο προϋπολογισμός του 2015.

 

e335ab14a02e773332dcb8f0444b7315c47a6b906777965a619260023ac653fb