Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014  διεξήχθη στην Αίθουσα της Αντιπροσωπείας της Ένωσης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ. Ψηφίσθηκε ομόφωνα ο απολογισμός πεπραγμένων και ο οικονομικός απολογισμός για το έτος 2013 καθώς και ο προϋπολογισμός του Τμήματος για το έτος 2014. Βασικά θέματα που απασχόλησαν  το σώμα ήταν  η αναθεώρηση των τιμών δημοσίων έργων  και τα  φορολογικά ζητήματα.