Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι ενημερωτικές Ημερίδες για το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο Κατασκευών και Υλικών», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με Δικαιούχο την ΠΕΔΜΕΔΕ, που έγιναν αντίστοιχα :

  • την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019  στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη &
  • την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στο Ηράκλειο Κρήτης

Τις Ημερίδες συνδιοργάνωσαν τα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα της ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ.

Σε όλες τις εκδηλώσεις παρουσιάστηκαν αναλυτικά το περιεχόμενο και ο σκοπός του Προγράμματος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις του καθώς και στη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτές.

Η εισήγηση των παραπάνω πραγματοποιήθηκε από τον  Πρόεδρο της Ένωσης,κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη,  το Νομικό  Σύμβουλο, κ. Ευθύμιο Αναγνωστόπουλο  και την  Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων και προγραμμάτων της ΠΕΔΜΕΔΕ, κα Παρασκευή Αγγελακοπούλου. 

Ειδικότερα, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν ότι το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο Κατασκευών και Υλικών» απευθύνεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.200 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, προερχόμενοι από το σύνολο της Επικράτειας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης και ειδικότερα κατάρτιση στα εκπαιδευτικά αντικείμενα «Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές υποβολές σε διαγωνισμούς)» και «Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (πρόγραμμα BIM)» και πιστοποίηση τους στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Στους συμμετέχοντες στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης του προγράμματος θα χορηγηθεί εκπαιδευτικό επίδομα 400 €  ανά συμμετέχοντα.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΠΕΔΜΕΔΕ www.pedmede.gr.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έχει ήδη ανοίξει   και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι της πλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού αιτήσεων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  –  ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ