Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 174 Α/2015 η υπ΄αριθμ. 49/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, που ακολουθούν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όπως ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο, με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/2012).

Τα ανωτέρω θεσπίστηκαν για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, να μειωθεί ο συνολικός αντίκτυπος της χρήσης των πόρων και να βελτιωθεί η αποδοτικότητά τους με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

Post comment