Διευκρινίσεις παρέχει η ΑΑΔΕ με την ΠΟΛ 2935/2019 για τις διαφορές στα έσοδα από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και από συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών