Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας έχει τεθεί γενικός αντικαταχρηστικός κανόνας, για την εφαρμογή του οποίου δίδει οδηγίες η ΠΟΛ 2167/2019 της ΑΑΔΕ