Ο συντελεστής παράκρατησης φόρου στα μερίσματα ορίζεται σε 10% σύμφωνα με την ΠΟΛ 2047/2019 της ΑΑΔΕ