Με την ΠΟΛ 1230/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή πληροφοριακών στοιχείων  μίσθωσης ακίνητης περιουσίας