Η ΠΟΛ 1228/2018 διευκρινίζει τις διατάξεις με τις οποίες μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα