Με την ΠΟΛ 1226/2015 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει για τα θέματα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση.

Σημαντική επισήμανση:

Θα πρέπει όλα τα μέλη που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχουν υπαχθεί στην τελευταία ρύθμιση των 100 δόσεων να ρυθμίσουν σε 12 δόσεις τις οφειλές τους εντός 3 μηνών από την βεβαίωση της οφειλής .

Μεγάλη προσοχή  θα πρέπει εντός 3 μηνών από τις 19/08/2015, ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου και εφόσον οι οφειλές είναι παραπάνω από 3 μήνες  να προβούν όλοι σε ρύθμιση, διότι διαφορετικά θα υπάρξει οριστική απώλεια των ευνοϊκών ρυθμίσεων