Με την ΠΟΛ 1223/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την  έννοια του φορολογικού έτους και το χρόνο κτήσης εισοδήματος