Η ΑΑΔΕ εξέδωσε την ΠΟΛ 1222/2017 με την οποία προσδιορίζονται τα ποσοστά παρακράτησης, όταν υπάρχει ρύθμιση οφειλών, προκειμένου να εκδοθεί η φορολογική ενημερότητα