Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1217/2018, η οποία τροποποιεί την προγενέστερη 1022/2014,  με θέμα την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών