Με την ΠΟΛ 1217/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει σαφείς οδηγίες που αφορούν σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.