Με την ΠΟΛ 1207/2017 η ΑΑΔΕ παρέχει διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων στη φορολογική διοίκηση