Με την ΠΟΛ 1204/2015 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι μειώθηκε το όριο συναλλαγών με τις Δ.Ο.Υ  σε μετρητά  στα 200 ευρώ για όλους τους φορολογούμενους