Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1201/2017 με την οποία παρέχονται οδηγίες στα φυσικά πρόσωπα που πρόκειται να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό