Με την ΠΟΛ 1200/2015 το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει  τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία  και τις συνέπειες της αναστολής  της χρήσεως του ΑΦΜ για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών