Με την ΠΟΛ 1191/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωση του νέου εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ