Με την ΠΟΛ 1185/2016 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει περαιτέρω οδηγίες για τον έλεγχο των παραγραφομένων υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου