Η ΠΟΛ 1183/2018 απαντά στο ερώτημα, αν η μεταπώληση λογισμικού θεωρείται πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσία