Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την ΠΟΛ 1182/2017 με την οποία δίδεται παράταση στο χρόνο υποβολής  δήλωσης και καταβολής φόρου στους υποκείμενους που έχουν έδρα στις πληγείσες περιοχές από τη νεροποντή