Η ΑΑΔΕ εξέδωσε την ΠΟΛ 1175/2017 με την οποία δίδει διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων για την προσαύξηση της περιουσίας των φορολογουμένων ανεξαρτήτως του τρόπου ή της μεθόδου της φορολογητέας ύλης