Με την ΠΟΛ 1173/2017 η ΑΑΔΕ ενημερώνει για τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017