Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την ΠΟΛ 1171/2017 στην οποία,  εκτός τωνάλλων,  αναφέρει ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος που να αφορά στην περίοδο ολοκλήρωσης της οικοδομής δεν τίθεται θέμα έκπτωσης φόρου.