Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ 1168/2018 με την οποία ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της δήλωσης απόδοσης του φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών