Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την ΠΟΛ 1159/2017 καθορίζει τη διαδικασία ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του ΑΦΜ των φορολογουμένων νομικών προσώπων που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών στη ΔΟΥ χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης