Η ΠΟΛ 1158/2018 καθορίζει τα Πιστωτικά Ιδρύματα και τους όρους συμμετοχής  τους στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και το χρόνο και τρόπο πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων