Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1150/2017 με την οποία δίδονται διευκρινίσεις που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ