Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1142/2017 σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει και υπόδειγμα ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής από το ΦΠΑ