Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1138/2018 με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού ετους 2017 για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μέχρι την 30.07.2018