Με την ΠΟΛ 1132/2017 δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή ΦΠΑ μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου