Με την ΠΟΛ 1126/2017 δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου