Εκδόθηκε η ΠΟΛ.1122/2016 με θέμα “Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 2α, 2β και 2γ του άρθρου 40 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α’)