Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1116/2018 για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για τις οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ καθώς και για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του  έτους 2017