Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1114/2018 σύμφωνα με την οποία για την εκτέλεση έργων που υπάγονται στο κοινό αμυντικό πρόγραμμα Ελλάδας -ΗΠΑ και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01.01.2016 εφαρμόζονται αναλόγως για την απαλλαγή από το ΦΠΑ οι διαδικασίες περί απαλλαγών του κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ) και του Πεδίου Βολής Κρήτης