Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ 1109/2017 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα του χαρακτηρισμού του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες