Ο τύπος και  το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα και τόκους προσδιορίζονται στην ΠΟΛ 1100/2019