Εξεδόθη η ΠΟΛ 1092/2018 με την οποία δίδονται οδηγίες αναφορικά με την παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων