Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1071/2018 με την οποία καθορίζει τον τρόπο πληρωμής των βεβαιωμένων ατομικών  οφειλών στις ΔΟΥ με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του taxisnet